Home  >  Praktijkinformatie  >  Klachten

Klachten

Wij hopen van harte dat de logopedische hulp aan jouw wensen zal voldoen. Toch kan er in de relatie tussen de logopedist en de cliënt/patiënt soms iets misgaan. Dan kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Graag horen wij waarom je niet tevreden bent. We praten er samen over en we proberen een oplossing te bieden. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of op een manier gaan werken waar je je prettiger bij voelt. Bespreek dit eerst met jouw behandelend logopedist. Kom je er samen niet uit, neem dan contact op met de praktijkhouder Sandra Lamberts, info@pluslogopedie.nl.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De klachten- en geschillenregeling Paramedici is hieraan verbonden. PLUSlogopedie volgt deze klachtenregeling.

Voor meer informatie klik je op onderstaande link:

https://www.logopedie.nl/paginas/openbaar/klachten/klachten