Home  >  Behandeling  >  Intake

Intake:

eerst onderzoek dan behandeling

Een aantal zorgverzekeraars eisen een verwijzing van uw huisarts of specialist (ook tandarts / orthodontist).

Voorafgaand aan een behandeling meld je je eerst aan en dan volgt een intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek worden alle persoonsgegevens genoteerd en wordt de klacht besproken. Ook worden er afspraken gemaakt voor verder onderzoek. Indien mogelijk wordt er al begonnen met een screening of onderzoek.

Als alle screeningen of onderzoeken zijn uitgevoerd, wordt er met je een behandelplan besproken. Daarna kan de behandeling starten.