Home  >  Behandeling  >  Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Na het afnemen van logopedische tests kan een diagnose worden gesteld. Aan de hand van deze diagnose wordt een behandelplan gemaakt, waarna de behandelingen worden gegeven.

De behandelingen

Meestal is één behandeling per week voldoende. Bij meerdere problemen kan er soms 2 maal per week behandeling plaatsvinden in. Indien nodig, is ook behandeling aan huis mogelijk. Dit kan alleen op medische indicatie. Voor afasiebehandeling en preverbale logopedie kunnen tevens uurbehandelingen gegeven worden. De cliënt krijgt de oefeningen en adviezen mee naar huis, in de vorm van huiswerkopdrachten.

(Zeer) jonge kinderen

Een groot deel van de voorkomende spraak- en taalproblemen komt voor bij kinderen jonger dan 6 jaar. Een kind is vrijwel nooit te jong voor logopedie. Wel zal de behandeling van een 2-jarige meer bestaan uit adviezen aan de ouders en oefenspelletjes, terwijl een 4-jarige al echte 'oefeningen' krijgt. Logopedie bij peuters / kleuters gebeurt altijd spelenderwijs. Het kind speelt en oefent tegelijkertijd. Wij zijn ook gespecialiseerd in de behandeling van zeer jonge kinderen en baby's! Een probleem in het spreken wordt niet met één of twee behandelingen per week verholpen. De logopedist geeft aan cliënt en/of ouder adviezen, opdrachten en huiswerk mee. Alleen door inzet van cliënt en/of omgeving zal een probleem uiteindelijk verholpen kunnen worden.

Na de behandeling

Aan het eind van een behandeltraject wordt er een eindverslag gemaakt. Dit is een verslag voor de verwijzer. Wanneer de behandeling is afgerond, volgt er zo nodig een controle.