Home  >  Behandeling  >  Kinderen

Kinderen

Logopedie voor kinderen kan worden uitgesplitst in 2 leeftijdsgroepen:

Van 0 tot 2 jaar: pre(verbale) logopedie

Vanaf 2 jaar: kinderlogopedie

Pre(verbale)-logopedie

De behandeling van eet- en drinkproblemen bij kinderen wordt ook wel pre-logopedie of preverbale logopedie genoemd. Pre-logopedie is logopedie voordat het spreken begint.

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel of het leren kauwen kan pre-logopedie gegeven worden. Of bij kindjes met sondevoeding. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts, consultatiebureau-arts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

Logopedisten die zich bezighouden met pre-logopedie hebben na hun opleiding een aanvullende (Post-HBO) opleiding gevolgd. Bij PLUSlogopedie is ook een logopedist met de specialisatie Prelogopedie werkzaam.

Kinderlogopedie

De logopedist houdt zich bezig met alle aspecten van de verbale communicatie. Wij behandelen stoornissen van mondfuncties, adem en stem, spraak, taal en gehoor, die van organische, functionele of neurologische aard zijn.

Enkele voorbeelden van de problemen waarmee kinderen bij ons komen: